Zapri iskalnik

Zaključni izpit

Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

ZAKLJUČNI IZPIT 2023/2024

ŠOLSKO KOMISIJO ZA ZAKLJUČNI IZPIT v šolskem letu 2023 / 2024 sestavljajo:

Predsednica: Breda Švara, prof.

Namestnica predsednice: Ingrid Baruca, prof.

Tajnica: Doris Pohlen Gobbo, prof.

Člana: Nataša Stopar, prof. in Valerija Jakovac, prof.

Zaključni izpit obsega dva predmeta:

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: SPOMLADANSKI, JESENSKI in ZIMSKI.

V šolskem letu 2023/2024 so razpisani naslednji roki za opravljanje zaključnega izpita:

ZIMSKI IZPITNI ROK 2023/2024:

– 12. februar 2024, torek– pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 13. 2. 2023 do 16. 2. 2024.

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 20. 2. 2024.

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 26. 1. 2024  in odjavi najkasneje do 31. 1. 2024.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2023/2024:

– 4. junij 2024, torek– pisni izpit SLOVENŠČINA

– ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od od 5. 6. do 14. 6. 2024.

RAZPORED USTNIH IZPITOV

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 24. 6. 2024. Svečana podelitev spričeval bo 11. 7. 2024.

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 24. 5. 2024 in odjavi najkasneje do 31. 5. 2024.

JESENSKI IZPITNI ROK 2023/2024:

– 21. avgust 2024, sreda– pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 22. 8. do 30. 8. 2024

RAZPORED IZPITOV

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 6. 9. 2024.

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 15. 8. 2024 in odjavi najkasneje do 19. 8. 2024.

OBRAZEC ZA PRIJAVO

OBRAZEC ZA ODJAVO

Izpolnjen obrazec pošljete na naslov doris.pohlen-gobbo@seps.si

TERMINSKI NAČRT ZAKLJUČNEGA IZPITA 2023-2024
TEME ZA IZDELAVO IZDELKA 2024