Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

V šolskem letu 2021/22 smo se tudi mi, SEPŠevci, pridružili temu programu. Izbrali smo dejavnosti, ki jih bomo spodbujali v tem šolskem letu.

KROŽNO GOSPODARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pristopili bomo z idejo, da učna podjetja naših dijakov sledijo krožnemu gospodarstvu in prispevajo k trajnostnemu razvoju. Vodilo je: kar je za nekoga odpadek, postane za nekoga drugega vstopna surovina za nov izdelek.

HRANA NI ZA TJA V EN DAN

Hrana je nujno potreba za preživetje. A danes ravnamo vse prej kot trajnostno in gospodarno s hrano. Predelali bomo več področij: zmanjševanje odpadne hrane, spoštljiv odnos do hrane, preizkusili se bomo v reciklirani kuhariji, …

MISIJA ZELENI KORAKI

Vsako leto se z različnimi aktivnostmi vključujemo v teden mobilnosti. Tudi letos bomo vzpodbujali zdravo življenje z zadostno količino gibanja in povezavo z ohranjanjem okolja pri uporabi alternativnih prevoznih sredstev (kolo, skiro, javna prevozna sredstva, …).

ENERGIJA

Varčevanje z energijo je tesno povezano z znanjem o različnih načinih pridobivanja električne energije. Spoznavali bomo prednosti in slabosti različnih načinov pridobivanja energije in ugotavljali, kaj lahko sami naredimo za čim bolj zeleno pridobivanje in smotrno uporabo.

EKOKVIZ

Tretje leto zapored bomo tekmovali v znanju iz področij, ki so del EKOKVIZA. Upamo, da bomo čim bolj uspešni.

OKPADKI

Na področju odpadkov je bilo že veliko narejenega, a bomo osvežili znanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. Na pobudo dijakov bomo uredili ločeno zbiranje v vseh razredih.

GLOBE

Cilj, ki smo si ga zadali to leto je tudi opravljanje meritev v program GLOBE. To je program, po katerem se opravljajo okoljske meritve širom po svetu, in se vpisujejo v skupno bazo podatkov. Podatke se pridobiva enotno, po v naprej določenih protokolih. Za pričetek izvajanja meritev bo potrebno tudi izobraževanje in uspešno opravljen izpit iz znanja protokolov.