Zapri iskalnik

Šolska knjižnica

Nahaja se v pritličju Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Knjižnica je prostor za iskanje in uporabo informacijskih virov, učenje, priložnostne razstave in različne prireditve.

Sprostitveni kotiček je namenjen igranju družabnih iger, branju revij, knjig, pogovorom, …

Opremljena je s tremi računalniki za dijake, kjer imajo uporabniki dostop do interneta.  

Knjižnična zbirka obsega 9500 enot knjižnega in neknjižnega gradiva ter zbirko periodičnih publikacij. Pokriva vsa predmetna področja za programe ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, trgovec in administrator.

Uporabnikom je omogočen prost pristop do knjižničnega gradiva.

Delovni čas

Od ponedeljka do petka: 8:00 – 14.00

Knjižničarka

Irena Oblak Galjanič

E: irena.oblak-galjanic@seps.si

T: +386 5 66 37 514