ERASMUS KA2 (2015 – 2018): READY FOR OUR LIVES – PRIPRAVLJENI NA ŽIVLJENJE

Projekt je usmerjen v razvoj podjetniških, komunikacijskih in drugih spretnosti pri dijakih ter jih tako bolje pripraviti na vstop na domači in mednarodni trg dela. V projektu sodelujemo s šolami iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Portugalske in Turčije. V vseh sodelujočih državah so bila oz. bodo organizirana projektna srečanja, na katerih izmenjujemo izkušnje, sodelujemo v raznovrstnih delavnicah, obiščemo lokalna podjetja, spoznavamo različne kulture…  Prvo srečanje je bilo februarja 2016 v Portu na Portugalskem, aprila 2016 pa smo obiskali šolo v Antaliji v Turčiji. V šol. letu 2016/17  smo bili oktobra 2016 gostitelji mi in organizirali srečanje na SEPŠ Koper, nato pa smo v februarju 2017 obiskali partnersko šolo iz mesta Kedainiai v Litvi in aprila 2107 preživeli teden dni v mestecu Nicosia na Siciliji. V letošnjem šol. letu (2017/18) načrtujemo še srečanja v Rigi v Latviji, v Katovicah na Češkem in zaključno srečanje v Portu na Portugalskem.

Osrednje teme projekta so: brezposelnost, kako napisati prošnjo za delo in življenjepis, razgovor za delo, kako ustanoviti podjetje in napisati poslovni načrt, predstavitev podjetja, marketing, odnosi v podjetju in drugi vidiki podjetništva.

Na projektnih srečanjih izvajamo raznovrstne delavnice v zvezi s vprašanji enakih možnosti pri zaposlovanju glede na spol, starost, narodnost, status priseljenca, invalida… Naučili se bomo tudi, kako biti dober vodja ter raziskali problem mobbinga v službi.

Več o projektu, aktivnostih, izdelkih, videe s srečanj, slike… si poglejte na spletni strani projekta ali na naši Facebook strani.

IZMENJAVA DIJAKOV S ŠVEDSKO ŠOLO 2017/2018:

Naša šola že leta sodeluje s švedsko šolo Rudbeckianska Gymnasiet iz mesta Västerås na Švedskem in tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo izmenjavo dijakov. Naši dijaki bodo v Västerås na Švedsko odšli že septembra 2017, kjer bodo gostje pri družinah švedskih sovrstnikov. Obiskali bodo tudi Stockholm in Helsinke. Švedski dijaki pa nas bodo obiskali predvidoma v marcu 2018.

COMENIUS 2010 – 2012: LEARN TO CLICK ON YOUR FUTURE:

Osnovni cilji projekta so bili vzpodbujanje uporabe IT pri pouku tujih jezikov ter tudi drugih predmetov, razvoj digitalnih veščin pri dijakih in učiteljih, obogatitev komunikacijskih spretnosti ter pridobitev mednarodnih izkušenj.

Partnerske šole so bile iz: Targu Bujor, Romunija; Dobrich, Bolgarija; Adana, Turčija; Castro Daire, Portugalska.

COMENIUS 2013 – 2015: MEDIA AWARENESS GENERATES IN-FORMED CITIZENS – MAGIC

Kot pove že ime projekta MAGIC (Media Awareness Generates In-formed Citizens) je bila glavna tema projekta spoznavanje medijev in medijska osveščenost. Dijaki so raziskali vpliv družbenih omrežij, spoznavali svet oglaševanja ter oblikovali svoje oglase, ugotavljali, kaj vse vpliva na izbiro potrošnika, analizirali senzacionalizem v medijih… Posneli pa so tudi kratek “mockumentary” o časovni kapsuli, ki je bila menda najdena na naši šoli in ki si ga lahko ogledate na povezavi Time Capsule.

S sovrstniki iz drugih šol so komunicirali preko blogov, kjer so objavljali svoje izdelke in poročila o projektnih aktivnostih. Projektna srečanja so bila izvedena na Nizozemskem, pri nas v Kopru, v Grčiji (obiskali smo Solun in Atene) ter v Bergnu na Norveškem.

Partnerske šole so bile iz Španije, Grčije, Nizozemske, Norveške, Nemčije in Slovaške.

Več o projektu si lahko pogledate na blogu: http://magicslovenia.blogspot.com/