Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana pomoč dijakinj in dijakov dijakom in dijakinjam, prav tako je namenjeno krepitvi neposrednih stikov med dijaki in dijakinjami ter krepitvi stikov dijakov in dijakinj s Srednjo ekonomsko-poslovno šolo kot celoto. Temeljna sta izboljševanje šolskega uspeha in dvig kakovosti izobraževanja.

Ideja tutorstva

Na SEPŠ-u je veliko dijakov in dijakinj s statusom športnika oz. športnice. Ti dijaki in dijakinje so velikokrat odsotni zaradi obveznosti, ki jih imajo do klubov, v katerih trenirajo. Ko se vrnejo v šolo, se včasih znajdejo v zmedi snovi, ki se je nabrala v njihovi odsotnosti.

Z namenom, da bi jim pomagali, se je rodila ideja tutorstva, ki smo jo nato razširili na vse SEPŠ dijake in dijakinje.

Kje se tutorstvo izvaja?

Čas in kraj izvedbe tutorstva izbirajo oz. določajo dijaki/dijakinje. Prilagaja naj se dijak oz. dijakinja, ki prosi za pomoč.

Šola predlaga uporabo šolske knjižnice. V primeru, da je šolska knjižnica zasedena, bo šola, v kolikor bo pravočasno obveščena, poiskala prosto učilnico.

Za pomoč pri iskanju proste učilnice se lahko obrnete na koordinatorko projekta tutorstva, prof. Katarino Furlan.

Glavne naloge tutorjev:

  • dodatna razlaga snovi,
  • pomoč pri reševanju dijaške ali druge problematike.

Česa tutor NE počne:

  • ne išče informacij namesto dijakov, temveč jih le usmerja,
  • ne svetuje o goljufanju na testih,
  • ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev,
  • ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto dijakov,
  • dijakov ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd.,
  • za pomoč NE zaračunava.

Seznam tutorjev in tutork po predmetih