Zapri iskalnik

Dijaška skupnost

Sestavo in naloge dijaške skupnosti   ureja 61. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma 31. člen Zakona o gimnazijah.

Skupnost dijakov

  • voli svoje predstavnike v Svet šole
  • daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole
  • daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem organom šole
  • določi pravila delovanja skupnosti dijakov in
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter internimi akti šole

Predsednica dijaške skupnosti v šolskem letu 2023/24 je Melissa Brivitello, 2. b EG, podpredsednica Nastja Radin, 3. a ET, tajnica pa Rebeka Alandžak, 2. b ET

Predstavnik šole v Obalni dijaški skupnosti v šolskem letu 2023/24 je Stefan Radovanović, 3. a EG

Predstavnica Dijaške skupnosti v Komisiji za kakovost v šolskem letu 2023/24 je Brina Cunja iz 4. a EG.

Predstavnika dijakov v Svetu zavoda sta Zala Birsa, 3. b EG in Tobia Predikaka, 3. b ET

Nadzorni odbor odbor sestavljajo: 
Kevin Koncilija Bizjak, 1. AD
Taja Benčič, 1. a EG
Bego Ćehić, 1. a ET

Mentorica dijaške skupnosti je Katarina Furlan.