Zapri iskalnik

Poklicni tečaj

Trajanje izobraževanja: 1 leto
Stopnja izobrazbe: V.

V poklicni tečaj se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

I. STROKOVNI MODULI

ŠTEVILO UR V LETNIKU
1. letnik
M1 – Poslovanje podjetij s projekti 324
M2 – Ekonomika 198
M3 – Delovanje gospodarstva 288
M6 – Komercialno poslovanje 136
M8 – Zavarovalne storitve 102
II.  ODPRTI KURIKUL  
Materialno knjigovodstvo 104
SKUPAJ  (I + II) 1152
   
III. Praktično usposabljanje pri delodajalcu 76

Dijaki poklicni tečaj opravijo, ko so pozitivno ocenjeni pri vseh strokovnih modulih in opravijo vse obveznosti, ki so določene s programom in predmetnim izpitnim katalogom. Z uspešno opravljenim poklicnim tečajem si pridobijo pravico do opravljanja poklicne mature. Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi naziv ekonomski tehnik.

Izobraževalni program omogoča pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK),  če je strokovni modul predelan v celoti (136 ur in 6 KT). Naziv komercialni referent/komercialna referentka dobi kdor je pozitivno ocenjen iz Modula 6 – Komercialno poslovanje.

Šola izvaja pouk v dopoldanskem času v obliki rednega pouka v celoletni organizaciji od oktobra do maja.

V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.