DAVČNA ŠTEVILKA 26806088
MATIČNA ŠTEVILKA 5088712000
DOLGO IME PRS SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER
SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA
KRATKO IME PRS SEPŠ Koper
NASLOV ZAVODA Martinčev trg 3, 6000 Koper-Capodistria
TELEFON 05 663 75 00
FAX 05 663 75 06
DAVČNA ŠTEVILKA 26806088
TRR UJP SI56 0110 0603 0697 904
VODJA ZAVODA Ravnateljica Breda Švara
E-NASLOV ZAVODA info@seps.si
SPLETNA STRAN www.seps.si