Akreditacija Erasmus+ za splošno šolsko izobraževanje (do 2027)

V okviru dodeljene Erasmus akreditacije na šoli sodelujemo v različnih mednarodnih projektih in šolskih partnerstvih, izvajamo izmenjave dijakov, učitelji pa imajo možnost sledenja na delovnem mestu ter se izobraževati v tujini.

Vse aktivnosti in mobilnosti sledijo trem glavnim ciljem:

1) Izboljšanje kompetenc in usposobljenosti šolskega osebja;

2) Izboljšanje jezikovnih kompetenc in samozavesti dijakov v komuniciranju;

3) Nadgradnja mednarodnega sodelovanja s poudarkom na razvoju etičnih ter trajnostnih vrednot.

Načrti za šolsko leto 2023/24

Sodelujemo s švedsko šolo iz Kalmarja (CIS Kalmar). Tematika projekta je telesno in duševno zdravje mladih/dijakov in učiteljev, življenje v zdravem in spodbudnem okolju ter razvoj komunikacijskih spretnosti.  Konec maja 2024 bo skupina 10 dijakov v spremstvu učiteljev obiskala švedske sovrstnike. Za prijavo k sodelovanju pojdi na zavihek: Zdrav duh v zdravem telesu – Izmenjava dijakov s švedsko šolo.

Načrtujemo partnerstvo ter izmenjavo s srednjo šolo iz Troine na Siciliji (I.O. Don Bosco – Majorana – Troina). Glavni cilji projekta so razvoj komunikacijskih spretnosti, etičnih vrednot ter izmenjava mnenj o trajnostnem razvoju. Srečanji na Siciliji ter na naši šoli bosta izvedeni v obdobju med februarjem in junijem 2024. Za prijavo k sodelovanju pojdi na zavihek: Sodelujem, torej sem. – Izmenjava dijakov s šolo iz Sicilije.

Načrtujemo tudi sledenje na delovnem mestu za približno 3 učitelje ter izobraževanje v tujini za 3 učitelje. Na šolo bomo povabili strokovnjaka s področja didaktike ter inovativnih učnih pristopov.

Dogovarjamo se s srednjo šolo iz Španije iz Adre za morebitno partnerstvo s pričetkom v letu 2024. Smo v stiku tudi z drugimi šolami širom po Evropi.