Zapri iskalnik

Gradiva za dijake

ADMINISTRATOR

Temelji gospodarstva – 1. letnik

Knjigovodstvo – avtorica Darja Palčič

TRGOVEC

Modul: Temelji gospodarstva

VS: Gospodarske dejavnosti – 1. letnik

Modul: Poslovanje trgovskega podjetja

VS: Poslovanje trgovskega podjetja

EKONOMSKI TEHNIK

Sodobno gospodarstvo – Gospodarske dejavnosti – 1. letnik ET (SOGgog)

Ekonomika poslovanja-EKP

VS Temeljne računovodske informacije

I. del: Sredstva in viri sredstev

II. del : Stroški

III. del: Konti uspeha in poslovni izid

IV. del: KONTNI NAČRTI

 VS: Poslovno računstvo

VS: Poslovno računstvo s statistiko

VS: Ekonomika podjetja

EKONOMIKA PODJETJA 2022 – avtorici Darja Palčič in Nataša Vrčon Tratar

Materialno knjigovodstvo-MAK  

I. del: Denarno poslovanje – oktober 2020

II. del: Evidentiranje blaga in storitev

III. del: Računovodenje proizvodnje

Finančno poslovanje-FIP 

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Finančni trgi in ustanove

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Prodaja finančnih storitev

Finančno knjigovodstvo-FIK

I. del – Gradivo FIK: Obračun plač – september 2021

Obrazec REK-1

II. del – Gradivo FIK: Osnovna sredstva in drobni inventar

GRADIVA unisVET

NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE