Zapri iskalnik

Ekonomska gimnazija

Trajanje izobraževanja: 4. leta
Stopnja izobrazbe: V

Strokovna gimnazija je splošnoizobraževalna šola, ki z delom programa razvija določeno strokovno oziroma tehnično naravnanost in pripravlja dijake za nadaljnji študij ter poleg splošnih izvaja tudi strokovne izbirne maturitetne predmete.

Program Ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnih študijskih programih in visokošolskih strokovnih programih.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno splošno maturo. Vsebina mature je:

slovenščina, tuji jezik, matematika in dva izbirna maturitetna predmeta.

I. PREDMETI

ŠTEVILO UR V LETNIKU na teden

Skupaj

A – OBVEZNI DEL

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

 

 1.  Slovenščina

4

4

4

4

560

 2.  Matematika

4

4

4

4

560

 3.  Italijanščina

3

3

3

3

420

 4.  Angleščina

3

3

3

3

420

 5.  Ekonomija

2

2

2

2

280

 6.  Športna vzgoja

3

3

3

3

420

 7.  Zgodovina

2

2

2

/

210

 8.  Geografija

2

2

2

/

210

 9.  Informatika

2

2

/

/

140

10. Podjetništvo

/

2

3

3

280

11. Likovna umetnost

2

/

/

/

70

12. Biologija

3

2

/

/

175

13. Kemija

3

2

/

/

175

14. Psihologija

/

/

2

/

70

15. Sociologija

/

2

/

/

70

B – IZBIRNI DEL

/

/

105 – 175

245 – 385

350 – 560

C – DRUGE OBL. IZOB.DELA

90

90

90

30

300

1. Aktivno državljanstvo

/

/

35

/

35

2. Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265