Zapri iskalnik

Trgovec

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom in si pridobijo naziv prodajalec. Vsebina zaključnega izpita je pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Prodajalci se zaposlijo v trgovinskih podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo različnih vrst blaga: živila, tekstil, obutev, papir, foto-material, elektrotehnika, gradbeni material, pohištvo, železnina, avtomobili in rezervni deli itd.

Za uspešno opravljanje poklica so izrednega pomena komunikacijske sposobnosti prodajalca, od katerega se pričakuje učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem in enem izmed tujih jezikov. Prav tako je za uspešno delo potrebno dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju. Prodajalec mora obvladati trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo, trgovinski informacijski sistem in estetsko urejanje tržnega prostora.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu Poklicno-tehniškega izobraževanja – ekonomski tehnik in pridobijo V. stopnjo izobrazbe.

I. PREDMETI

 

ŠTEVILO UR V LETNIKU

SKUPAJ

1. letnik

2. letnik

3. letnik

  1. Slovenščina

99

66

49,5

214,5

  2. Italijanščina

66

66

33

165

  3. Matematika

99

82,5

33

214,5

  4. Angleščina

66

66

33

165

  5. Umetnost

33

/

/

33

  6. Naravoslovje

66

66

/

132

  7. Družboslovje

66

66

/

132

  8. Športna vzgoja

66

66

33

165

II. MODULI

ŠTEVILO UR V LETNIKU 

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

M1 – Temelji gospodarstva

33

33

33

99

M2 – Poslovanje trgovskega podjetja

132

165

/

297

M3 – Prodaja blaga

198

214,5

115,5

528

M4 – Uprav. z blagovno skupino živila 

33

33

33

99

III. ODPRTI KURIKUL

 

Poznavanje blagovnih skupin

/

/

33

33

Poslovni bonton in komuniciranje

66

/

66

99

Aranžiranje

33

33

/

66

Zdravstvena vzgoja

66

/

/

66

Osnove tipkanja – dodat. kom. M2 IKT

33

/

/

33

Poslovno komuniciranje – dod. kom. M2 IKT

/

33

33

66

Knjigovodstvo

/

66

/

66

Gospodarske dejavnosti – trženje

/

66

33

99

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

114

114

684

912

Aktivno državljanstvo

/

30

/

30

Interesne dejavnosti

64

33

33

130