Zapri iskalnik

Splošna matura

Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin
Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101
Uradna ura: torek, 9. 10 do 9. 55
Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:
http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

Informacije o vpogledih in ugovorih na splošni maturi 2024

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023/24

Na razporedu ustnih izpitov ste kandidati označeni z EMŠO.

OBRAZCI

Interni del

Informacija o plačilu maturitetnih izpitov

Dovoljeni pripomočki in čas pisanja

Hišni red v času opravljanja mature