Organizatorica PUD programa ET in ET-PT:  Andrejka Šavron

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

Organizatorica PUD programov TR, AD in ET-PTI: Tanja Skok 

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na CPI (Center RS za poklicno izobraževanje)

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

V letu 2023/2024 poteka PUD po naslednjem razporedu:

PRVI LETNIKI

1.  TR – trgovec (3 tedne): od 28. 05. do 17. 06. 2024

1. AD – administrator (3 tedne): od 28. 05. do 17. 06. 2024

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 02. 02. do 16. 02. 2024

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  26. 02. do 08. 03. 2024

2. C – ekonomski tehnik (2 tedna): od 15. 04. do 26. 04. 2024

2. TR – trgovec (3 tedne): od 04. 12. do 22. 12. 2023

2. AD – administrator (3 tedne): od 04. 12. do 22. 12. 2023

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  16. 10. do 27. 10. 2023

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 20. 11. do 01. 12. 2023

3. TR – trgovec (18 tednov): od  03. 01. do 20. 05. 2024

3. AD – administrator (18 tednov): od  03. 01. do 20. 05. 2024

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od  16. 10. do 27. 10. 2023

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 26. 02. do 8. 03. 2024

Navodila za dijake Obrazec-za-rezervacijo-PUD-ADMINISTRATOR Rezervacija-PUD-EKONOMSKI TEHNIK-IN-POKLICNI TEČAJ
Potrdilo-rezervacija-PUD-TRGOVEC Potrdilo-rezervacija-PUD-EKONOMSKI-TEHNIK-PTI Pooblastilo za izvajanje PUD-a za starše in dijake