1955

Ustanovitev SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE KOPER. Šola izvaja program Ekonomski tehnik. Sedež šole je na italijanski gimnaziji, pouk poteka na več lokacijah.

1958

Šola se skoraj v celoti preseli v bivši samostan sv. Klare na Kreljevi 5.

1964

Šola pridobi program Administrator. Šola se preimenuje v EKONOMSKO-ADMINISTRATIVNI ŠOLSKI CENTER.

1965

Šola izvaja nov program Upravni tehnik.

1973

Šola pridobi osem novodograjenih učilnic. Vhod v šolo se premesti s Kreljeve ulice na Martinčev trg.

1974

Šola pridobi dva nova programa, in sicer program Trgovec in Trgovinski poslovodja.

1981

Šola se preimenuje v SREDNJO EKONOMSKO IN DRUŽBOSLOVNO ŠOLO KOPER. Zaradi usmerjenega izobraževanja se spremenijo vsi izobraževalni programi. V okviru poslovno finančne in trgovinske dejavnosti izobražuje v smereh ekonomski tehnik, poslovni manipulant in prodajalec. V okviru administrativne dejavnosti šola izobražuje v smereh administrator in upravni tehnik.

1982

Šola pridobi program družboslovno-jezikovna dejavnost in izobražuje v smereh družboslovec in
jezikoslovec.

1983

Šoli se priključijo dijaki, ki so prvi dve leti obiskovali program družboslovno-jezikovne dejavnosti na Gimnaziji Piran.

1985

Stari del šole je dokončno adaptiran.

1989

Šola pridobi novo telovadnico, ki si jo deli z Gimnazijo Koper, zato pouk športne vzgoje poteka vsak drugi teden.

1991

Prenovljeni program Ekonomski tehnik dijakom omogoča, da se po 2. letniku odločijo za splošno
maturo bodisi za zaključek izobraževanja z zaključnim izpitom.

1992

Prva vpisana generacija v nov program podjetniško poslovanje – program 3 + 2 (poslovni tajnik,
poslovni tehnik).

1995

Prvo opravljanje splošne mature za dijake, vpisane v šolskem letu 1991/1992.

1998

Šola prične izvajati program strokovne gimnazije, smer Ekonomska gimnazija.

1999

Pouk športne vzgoje se prične izvajati tudi v novi športni dvorani Bonifika.

2000

Šola se preimenuje v SREDNJO EKONOMSKO-POSLOVNO ŠOLO KOPER.

2002

Prvo opravljanje poklicne mature kot zaključka izobraževanja za dijake strokovnega izobraževanja.

2003

Program Podjetniško poslovanje nadomestita program Administrator in Ekonomski tehnik poklicno-tehniško izobraževanje.

2004

Začetek izvajanja maturitetnega tečaja.

2011

Konec izvajanja maturitetnega tečaja.

Vizija šole

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je šola sodobnega podjetništva s 60-letno tradicijo izobraževanja ekonomistov. Postati želimo osrednja slovenska srednja strokovna šola ekonomske in podjetniške usmeritve, ki jo zaznamuje nenehen razvoj in posodabljanje izobraževalnih programov ter njihova kvalitetna izvedba.