Objavljamo terminski plan pisnih izdelkov.

TRGOVEC EKONOMSKI TEHNIK EKONOMSKA GIMNAZIJA
ADMINISTRATOR EKONOMSKI TEHNIK – PTI