Zapri iskalnik

Šolanje

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ima več kot 60-letno tradicijo izobraževanja, saj se je prvo izobraževanje ekonomskih kadrov v Kopru začelo leta 1955. V šolskem letu 2015/2016 smo ob praznovanju 60. obletnice šole izdali publikacijo, v kateri si lahko preberete kaj se je dogajalo na šoli zadnjih deset let. Vse ostale informacije pa so bile že opisane v publikaciji, ki je bila izdana ob 50. obletnici šole.

Na šoli izobražujemo dijake v programih Ekonomska gimnazija, Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI, Administrator in Trgovec. Izvajamo tudi Poklicni tečaj v programu ekonomski tehnik. Poleg rednega izobraževanja šola organizira tudi izobraževanje odraslih.

Programi šolanja

Na šoli izobražujemo dijake v programih Ekonomska gimnazija, Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI, Administrator in Trgovec. Izvajamo tudi Poklicni tečaj v programu ekonomski tehnik. Poleg rednega izobraževanja šola organizira tudi izobraževanje odraslih.

Urnik in nadomeščanja

Praktično usposabljanje

Termini izpitov in prijava

Zaključek izobraževanja

Šolanje dijakov s posebnimi potrebami

Šolski koledar

Varstvo osebnih podatkov za dijake

Postal sem dijak te šole, katere podatke o meni zbirate in shranjujete?