S 1. oktobrom 2018 smo na šoli začeli z novim dvoletnim Erasmus+ KA229 projektom z naslovom Hand to hand with CLIL oz. Spopadimo se s CLIL-om. Gre za partnerstvo med šolami, v katerem naša šola sodeluje z dijaki in učitelji iz 5 držav, in sicer iz  Poljske, Bolgarije, Madžarske, Romunije in Italije. Glavni koordinator je šola iz Poljske.

Osnovni cilji projekta so obogatiti, izboljšati in posodobiti pouk preko medpredmetnega povezovanja, uvajanja CLIL metod poučevanja ter preko poučevanja splošnih in strokovnih predmetov v angleščini (in drugih tujih jezikih). Učitelji so se v okviru projekta udeležili različnih izobraževanj v zvezi s CLIL-om ter drugimi sodobnimi tehnikami in metodami poučevanja na srečanjih v Bolgariji in na Poljskem, nato pa nova znanja posredujejo sodelavcem na svojih šolah ter jih uporabljajo pri pouku. Razvijajo različne primere dobrih praks, ki jih preizkusijo v razredu ter jih na projektnih srečanjih predstavijo drugim partnerjem in nato primere učnih ur skupaj analizirajo. Obiskali so tudi dvojezično srednjo šolo na Poljskem, kjer poteka pouk nekaterih predmetov v angleščini in poljščini ter prisostvovali pri dvojezičnih učnih urah.

Dijaki so v projekt vključeni neposredno in posredno. Na srečanjih in preko spletne komunikacije spoznavajo, kako poteka pouk v drugih državah, kaj se učijo npr. pri matematiki,  se učijo s sovrstniki iz drugih šol,  spoznavajo druge kulture, države, jezike, pridobivajo komunikacijske spretnosti v angleščini, pripravljajo predstavitve svoje kulture, izvajajo raziskave o npr. učnih metodah, razvijajo spretnosti javnega nastopanja v tujem jeziku, sklepajo nova prijateljstva… Posredno pa so vsi dijaki šole deležni pouka oz. učnih ur, pri katerih učitelji uporabljajo CLIL pristop in druge sodobne metode poučevanja.

V okviru projekta je načrtovanih 8 projektnih srečanj v vseh partnerskih državah. V prvem letu bodo izvedena 4 srečanja: v Bolgariji, na Madžarskem, na Poljskem in ponovno v Bolgariji. V drugem letu (šol. leto 2019/20) bo oktobra 2019 gostiteljica naša šola, nato pa sta pozimi in spomladi 2020 načrtovani še srečanji v Italiji in v Romuniji. Zaključno srečanje bo na Poljskem v septembru 2020.

Nataša Jerman

koordinatorica projekta

Utrinki iz projektnih srečanj

Uvodno srečanje v Bolgariji  (oktober 2018)

Projektno srečanje na Madžarskem (december 2018)

Izobraževanje na Poljskem ( marec 2019)

Izmenjava v Bolgariji (junij 2019)

Projektno srečanje Erasmus+ na SEPŠ Koper (oktober 2019)

Erasmus+ projekt Hand to hand with CLIL v šolskem letu 2019/20

 

V šolskem letu 2019/20 se je Erasmus+ projekt Hand to hand with CLIL zavihtel v svoje drugo leto in na šoli smo nadaljevali s projektnimi aktivnostmi.

V oktobru 2019 smo na SEPŠ Koper pripravili projektno srečanje ter gostili učitelje in dijake iz petih partnerskih držav: Poljske, Italije, Bolgarije, Romunije in Madžarske. Konec februarja 2020 smo se dijaki in učitelji udeležili projektnega srečanja v Caltanissetti na Siciliji ter še ravno pravi čas uspeli izvesti načrtovane projektne aktivnosti kljub začetku širjenja koronavirusa na severu Italije.

Preko šolskega leta smo različni učitelji poskušali vključiti CLIL pristope in metode v učne ure rednega pouka. Pripravili smo inovativne učne ure za matematiko, biologijo, kemijo, ekonomijo, geografijo in podjetništvo, ki so potekale v angleščini in v katerih smo uporabili CLIL metode. Na informativnem dnevu smo kot vsako leto predstavili projekt bodočim srednješolcem in staršem. Dijakinje so pripravile video filmčke o posameznih srečanjih, sodelovali smo na video konferencah – pogovorih s partnerji, pripravili predstavitve za srečanja…

V maju in septembru 2020 bi morali izvesti še dve srečanji v Romuniji in na Poljskem, ki pa sta začasno odloženi zaradi Covida-19. V partnerstvu smo zaprosili za podaljšanje projekta do 31. marca 2021 in upamo, da bomo obe srečanji uspeli izvesti.

 

PROJEKTNO SREČANJE NA SEPŠ Koper, 6. do 12. oktober 2019

V začetku oktobra smo na šoli gostili 22 dijakov in 10 učiteljev iz partnerskih držav: Poljske, Romunije, Italije, Bolgarije in Madžarske. Dijaki so bili gostje naših dijakov, kar je pripomoglo k bolj pristnemu spoznavanju in druženje ter še poglobilo že obstoječa prijateljstva.

Za naše goste smo pripravili pester program in raznovrstne aktivnosti v skladu s cilji projekta. Koper so raziskali in spoznali v skupinah skozi igro Action bound. Obiskali smo mestno hišo  ter pokrajinski muzej v Kopru. V Ljubljani smo obiskali Center inovativnega podjetništva – NLB, kjer so za nas pripravili predavanje in delavnico o finančni pismenosti. Seveda smo raziskali tudi mestno jedro Ljubljane. Na šoli smo izvedli več CLIL učnih ur, delavnico o težavah pri matematiki, delavnico o primerjavi in analizi podatkov o življenjskih standardih v različnih državah, tekmovanje… Za vse udeležence smo pripravili tudi spoznavne in športne igre. Obiskali smo Postojnsko jamo in Bled, kjer smo povezovali vsebine iz biologije, geografije in zgodovine z angleščino. Bili smo tudi gostje Fakultete za management, kjer smo sodelovali na podjetniški delavnici. Tuji dijaki so gostovali v različnih oddelkih pri različnih urah. Najprej so našim dijakom predstavili svoje šole, mesta in države, nato pa je sledil pogovor v skupinah o življenju pri nas in drugod.

Video posnetek in foto utrinki iz srečanja na SEPŠ Koper: https://vimeo.com/378581238

PROJEKTNO SREČANJE V CALTANISSETTI NA SICILIJI, 23. do 27. februar 2020

Konec februarja smo se udeležili projektnega srečanja na Siciliji. Celotno srečanje je žal potekalo v senci začetka širjenja koronavirusa, čeprav je bila Sicilija ob našem prihodu še brez okuženih in razmeroma varna. Program smo nekoliko prilagodili, izvedli smo večino načrtovanih aktivnosti ter se imeli lepo. Ponovno smo občutili, kaj pomeni sicilijanska gostoljubnost in smo za to izkušnjo našim italijanskim partnerjem hvaležni.

Bili smo gostje na srednji šoli v Caltanissetti, obiskali smo njihov muzej mineralov, sodelovali pri CLIL učnih urah kemije, strojništva, mehanike in ekologije. Po skupinah smo tekmovali v znanju ekologije, predstavili smo okoljsko problematiko v državah partnericah in v EU, spoznali smo zgodovino Caltanissette ter širšega območja, rudnikov žvepla in soli ter s tem povezano problematiko. Obiskali smo Catanio, Agrigento, Siracuso…

Video posnetek in foto utrinki iz srečanja na Siciliji:https://vimeo.com/434326560

VIRTUALNO SREČANJE ERASMUS+ V ROMUNIJI, 2. do 12. marec 2021

Od 9. do 12. marca 2021 je potekalo virtualno srečanje projekta Erasmus+ Hand to hand with CLIL. Na srečanju je sodelovalo preko 30 dijakov in 15 učiteljev naše šole. Virtualno srečanje je organizirala in pripravila partnerska šola iz Romunije, iz mesta Temišvar, kot nadomestno dejavnost za projektno srečanje v živo.

Srečanja so se udeležili tudi dijaki in učitelji iz drugih partnerskih držav, in sicer iz: Italije, Bolgarije, Poljske in Madžarske. Za vse je to bila nova izkušnja, lahko pa rečemo, da so se romunski gostitelji potrudili in pripravili pester program. Virtualno smo si ogledali šolo, obiskali mesto Temišvar in potovali po Romuniji. Sodelovali smo v različnih spletnih kvizih, v CLIL učnih urah in razgovorih o predstavljenih temah. Dijaki vseh sodelujočih držav so predstavili raznovrstno kulturno dediščino svojih držav.