Spoštovani obiskovalci spletnih strani SEPŠ Koper,

pozdravljeni na prenovljenih straneh Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, za katere upam, da bodo vsem uporabnikom zagotavljale boljšo uporabniško izkušnjo, torej boljšo funkcionalnost in lepoto. Poleg tega smo posebno pozornost namenili uporabniški izkušnji na mobilnih telefonih.

Želim, da bodo nove spletne strani obiskovalcem v pomoč pri iskanju najrazličnejših podatkov, ki se nanašajo na življenje in delo oz. bitje in žitje na Srednji ekonomsko poslovni šoli Koper. Naša šola je šola z dolgoletno tradicijo, je šola, ki je skozi desetletja zorela, se prilagajala spremembam in vedno znova sprejemala nove izzive.
Skladno z razvojem vzgoje in izobraževanja na obalnem območju si šola prizadeva izpolniti vse naloge, ki ji jih družba zaupala, predvsem v cilju izobraževanja mladega človeka, ki je ustvarjalen, samokritičen, vedoželjen in ima dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja.

Želim, da je naša šola tista šola, ki razume dijake. Dijake, iz katerih lahko dobimo najboljše, iz katerih se lahko razvije najboljše, s katerimi lahko delamo najboljše brez nepotrebnih stresov oz. travm. Želim, da je naša šola tista šola, ki uči dijake, da sprejemajo izzive in s pomočjo reševanja problemov pridobivajo boljšo samopodobo in samozavest, ki ju bodo v nadaljnjem življenju potrebovali, da spoznavajo, da je učenje oz. pridobivanje znanja naporen in zahteven proces, hkrati pa lahko tudi zabaven in vir zadovoljstva.

Želim, da se dijaki, učitelji, starši in drugi obiskovalci počutijo na naši šoli varno, sprejeto in slišano. Pri tem pa je najpomembnejša komunikacija med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Želim, da je komunikacija jasna in ciljna, iskrena, spoštljiva in dvosmerna, odprta in tekoča, tvorna in tolerantna ter pozitivno naravnana. Zato izkoristimo priložnosti, ki nam jih ponuja šolski prostor, in izpopolnimo naše izražanje in poslušanje, saj nam uspešna komunikacija odpira vrata tako v osebnem življenju kot v poslovnem svetu.

Breda Švara, ravnateljica

Vizija šole

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je šola sodobnega podjetništva s 60-letno tradicijo izobraževanja ekonomistov. Postati želimo osrednja slovenska srednja strokovna šola ekonomske in podjetniške usmeritve, ki jo zaznamuje nenehen razvoj in posodabljanje izobraževalnih programov ter njihova kvalitetna izvedba.