Zapri iskalnik

Poklicno-tehniško izobraževanje

Poklicno-tehniško izobraževanje
Nadaljevalni program za administratorje in prodajalce

Trajanje izobraževanja: 2 leti
Stopnja izobrazbe: V.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno poklicno maturo. Vsebina mature:
slovenščina, gospodarstvo, tuji jezik ali matematika in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Ekonomski tehniki so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.

Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delo v večjih podjetjih, zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih.

I. Predmeti Število ur v letniku (teden)  
4. letnik 5. letnik Skupaj
M1 – Projekti in poslovanje podjetja 170 102 272
M2 – Delovanje gosp. in ekon. poslov. 68 170 238
M6 – Upravno administrativno poslovanje 68 68 136
M11 – Neposredno trženje / 102 102
II. Moduli Število ur v letniku (teden)  
4. letnik 5. letnik Skupaj
M1 – Projekti in poslovanje podjetja 170 102 272
M2 – Delovanje gosp. in ekon. poslov. 68 170 238
M6 – Upravno administrativno poslovanje 68 68 136
M11 – Neposredno trženje / 102 102
III. Odprti kurikul Število ur v letniku
4. letnik 5. letnik Skupaj
Komercialno poslovanje 68 68 136
Italijanščina – stroka / 68 68
Psihologija / 34 34
Športna vzgoja / 20 20