16.03.2023

ZELENA KOHEZIJA ZA MLADE

V okviru medpredmetnega povezovanja ekonomije in izbirnega predmeta ekonomska geografija so se dijaki 4. letnika ekonomske gimnazije udeležili predavanja in delavnic na temo evropskih kohezijskih skladov v laboratoriju Heka centra PINA. Projekt Zelena kohezija za mlade v osrčje postavlja ozaveščanje in izobraževanje mladih (osnovnošolcev in srednješolcev) o pomenu kohezijske politike. Poudarja nujnost njihovega  vključevanja v razvoj prioritetnih področij prihajajočih perspektiv. Dijaki so se seznanili s strukturo evropskih skladov in upravičenostjo koriščenja razpoložljivih sredstev, namenjenih Sloveniji. V delavnicah so se v obliki kviza pomerili v znanju o kohezijskih skladih in poiskali naložbe v domačem okolju povezane s trajnostnim razvojem. V skupinah so podrobneje raziskali izbrani primer naložbe, povezane s trajnostnim razvojem in izoblikovali  promocijsko poročilo.

Mentorici: Tanja Benčič Rihtaršič in Mojca Kocjan