18.11.2022

Volitve za predstavnika dijakov v Svet zavoda

Na volitvah, ki so na šoli potekale 18. 11. 2022, sta se predstavila dva kandidata:

  1. Neila Kanurić, 3. a EG
  2. Tobia Predikaka, 3. b EG

Za predstavnika dijakov v Svetu zavoda je bil izglasovan Tobia Predikaka.