16.03.2023

TRAJNOSTNI PROSTORSKI RAZVOJ

Na temo trajnostnega prostorskega razvoja je mag. Tjaša Babič iz urada za okolje in prostor Mestne občine Koper dijakom izbirnega predmeta ekonomska geografija in ekonomija predstavila, kako nastane občinski prostorski načrt (OPN), kako načrtujemo posege v prostor in zakaj ter kakšno vlogo ima okoljska skupnost v procesu nastanka občinskega prostorskega načrta. Dijaki so se v skupinskih delavnicah aktivno lotili »urejanja prostora« z njihovega vidika. V tematsko karto so vnesli svoje ideje načrtovanja posegov v prostor, ohranjanja obstoječega stanja ter predstavili svoje vizije mesta v daljni prihodnosti. Nad predavanjem in delavnicami so bili navdušeni, saj so se ob upoštevanju trajnostnega vidika urejanja prostora preizkusili v samostojnem načrtovanju posegov v prostor ter ustvarili »mesto po svojih željah in okusu«.

Mentorici: Tanja Benčič Rihtaršič in Mojca Kocjan