16.03.2023

TEČAJ PRVE POMOČI

V mesecu februarju se je 43 dijakov iz 2. in 3. letnika udeležilo tečaja prve pomoči na območni enoti Rdečega križa v Kopru. Prva pomoč je ena izmed obveznih vsebin, ki jo morajo obvladati vsi bodoči vozniki, če želijo opraviti vozniški izpit. Dijaki so pridobili potrebna znanja o ravnanju v primeru prometnih nesreč, oskrbi poškodb in oživljanju. Ob koncu tečaja so opravljali izpit, ki je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. V praktičnem delu izpita so morali prikazati znanje temeljnih postopkov oživljanja. Izpit so uspešno opravili vsi dijaki. Čestitamo!

Tanja Benčič Rihtaršič