29.11.2022

S »sursanjem« do statistične pismenosti

V četrtek, 24.11.2022, smo na šoli izvedli delavnico na temo Statistična pismenost pod vodstvom gospe Renate Rojec iz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). V delavnici so dijaki 4. aeg in 4. beg spoznali pomen in delovanje Statističnega urada ter aplikacijo STAGE za prikazovanje statističnih podatkov. Dijaki so se s pomočjo aplikacije preizkusili v iskanju statističnih podatkov, najprej v enostavnejših nalogah z demografskega področja, v drugem delu pa so se lotili iskanja statističnih podatkov ekonomskih kazalnikov kot so BDP, BDP/na prebivalca v statističnih regijah ter podatkov o inflaciji. Na delavnici se je v praksi pokazal pomen medpredmetnega povezovanja. Dijaki so izpopolnili veščine iskanja in prikazovanja statističnih podatkov, predvsem pa so spoznali uporabno vrednost tako pridobljenih podatkov. Predavateljica je poudarila pomen verodostojnosti in kakovosti podatkov, ki jih zagotavlja SURS kot pomembna državna institucija. Praktično pridobljeno znanje bodo dijaki lahko koristno in konkretno uporabili pri pouku ekonomije, ekonomske geografije in podjetništva ter izdelavi maturitetnih seminarskih nalog. Upamo, da bodo zelo priljubljeno »googlanje« obogatili s »sursanjem«, kot je hudomušno povedala predavateljica. Vsekakor bo statistična pismenost zanje pomembna tudi pri nadaljnjem izobraževanju in študiju.

Prof. Mojca Kocjan in prof. Tanja Benčič Rihtaršič