11.09.2023

RAZPIS VOLITEV ZA PREDSTAVNIKA oz. PREDSTAVNICO DIJAKOV V SVET ZAVODA TER PREDSTAVITEV KANDIDATKE

Dijaška skupnost SEPŠ Koper razpisuje volitve dijakov v Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Za predstavnika kandidira dijakinja Zala Birsa iz 3. bEG

Volitve bodo izvedene v torek, 26. septembra 2023. Predčasne volitve za zaključne letnike bodo potekale 25. septembra 2023.

PREDSTAVITEV  KANDIDATKE V SVET ZAVODA ZALE BIRSE