14.06.2024

Priznanja dijakom za sodelovanje na natečaju ZDRAV DIH ZA NAVDIH

Tudi letos so dijaki sodelovali na tekmovanju Zdrav dih za navdih, ki poteka v organizaciji

Slovenskega društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. O temah Kajenje in mladi ter

Kakovost zraka v zaprtih prostorih so svoja razmišljanja izrazili v pesmi, prozi in sliki.

Najboljši so bili tudi nagrajeni.

 

Zlato trstiko sta prejeli Melissa Brivitello, 2. b EG za spis Moja prijateljica kadi in je ne prepoznam več ter Amra Kamenčić, 2. a EG za risbo Kajenje in mladi.

Srebrno trstiko je prejela Nea Brčina, 1. b EG za spis Kakovost zraka v zaprtih prostorih,

Bronasto trstiko pa Anavita Kodrič, 2. a EG za pesem Sladek strup.

 

Iskrene čestitke vsem!

Andreja Marzi