13.10.2023

Ekskurzija v Park Škocjanske jame

Dijaki 4. a in b EG so bili 4. 10. 2023 na ekskurziji v Parku Škocjanske jame v okviru maturitetnega predmeta geografija.

Škocjanske jame so prvi spomenik v Sloveniji in na klasičnem Krasu, vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. To jih uvršča na posebno mesto med naravnimi spomeniki sveta. Ekskurzija je bila namenjena spoznavanju naravnih pojavov in kulturne dediščine v parku.

Z dijaki smo si najprej ogledali Škocjanske jame, ki so edinstven naravni pojav, delo reke Reke. Občudovali smo podzemlje s prelepimi kapniki, ogromnimi dvoranami, velikimi kanjoni …

Po ogledu jam je sledila vodena učna pot Škocjan. Pot nas je peljala okoli Velike in Male Doline, kjer smo lahko uživali v prekrasnih razgledih na globoke udornice, prepadne stene, ponikajočo Reko, sosednje hribe in skoraj izumrlo vasico Škocjan, kjer živijo le še 4 prebivalci. Na učni poti so dijaki reševali tudi delovne liste. Vsebine so bile predstavljene z bogatim slikovnim gradivom (slike, fotografije, kartografija, skice), s čimer smo dodatno popestrili in poudarili ključne pojave in procese, ki so jih v parku raziskovali.

 

Meri Logar, prof. geografije