Zapri iskalnik

PODJETNIŠKI PROJEKTNI DNEVI

V letošnjem šolskem letu bodo na šoli potekale 22-urne delavnice, ki so zasnovane na podlagi metodologije “Business Model Canvas”, kjer dijaki spoznajo osnovne veščine in pristope razvoja, opisa in evalvacije lastnih podjetniških idej.

V okviru metodologije dijaki 3. letnikov ekonomskega tehnika:

  • spoznajo ključne faze in vidike razvoja podjetniških rešitev,
  • preko postopka zaznavanja in razumevanja problema uporabnikov raziščejo trg uporabnikov in s terenskimi raziskavami testirajo in ocenijo velikost trga uporabnikov,
  • oblikujejo lastno poslovno idejo kot rešitev problema,
  • zasnujejo postopek izdelave, testiranja in izvedbe rešitve,
  • predstavijo končno idejo z nastopom pred javnostjo.

Vzporedno s tem si dijaki pridobijo kvalitetne izkušnje, znanja in veščine na področju dela in sodelovanje v skupini, odkrivanja lastnih kompetenc ter nastopanja v javnosti v obliki kratke in dinamične predstavitve.

Šola bo dijakom nudila kvalitetne delavnice in predavanja, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci:

  • Boško Praštalo, strokovnjak za mreženje in prodajo, član strokovnega sveta Superbrands 2018, CEO Sellution, ki skrbi za prodajo aktivnosti Superbrands Slovenija;
  • Andrej Medved, strokovnjak na področjih agrarne in okoljske ekonomike, vodenja, priprave in izvedbe projektov ter poznavalec start-up podpornega okolja, identifikacije in razvoja podjetniški idej;
  • uspešna mlada podjetnica Katja Likar;
  • svetovalci na SPOT TOČKI v Kopru.

Šola je uspešno kandidirala na razpisu, zato se program v celoti financira iz javnih sredstev.

Koper, 25. 9. 2019

Mentorici projekta

Tanja Skok, univ. dipl. ekon.,

mag. Nataša Vrčon Tratar