V letošnjem šolskem letu bodo na šoli potekale 22-urne delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v okviru Javne agencije republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Dijakom 2. letnika programa Ekonomska gimnazija bo omogočeno pridobivanje podjetniških znanj in krepitev ustvarjalnosti z brezplačnim programom delavnic in strokovno ekskurzijo v dve slovenski priznani podjetji.  Šola je uspešno kandidirala na razpisu, zato se program v celoti financira iz javnih sredstev.

Program delavnic:

  1. del

Strokovna ekskurzija, petek 13. 9. 2019

Z dijaki bomo obiskali podjetje ELAN v Begunjah in Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Drugi del bomo izvajali na šoli, dne 3. 10. 2019, kjer bodo dijaki reševali izzive, ki so jih postavili v obiskanih podjetjih.

2. del

Delavnice »Design thinking, četrtek 3. 10. 2019

Delavnico bo izvajal priznani slovenski podjetniški svetovalec asist. dr. Rok Stritar, ki je ustanovitelj spletne trgovine gorniške opreme Kibuba. Predavatelj bo na ustvarjalnih delavnicah vodil dijake pri snovanju novih rešitev podjetniških izzivov.

 

Razvijanje podjetnosti je koristno za posameznika, za njegov osebnostni razvoj, za boljšo kakovost njegovega življenja, zato se na šoli trudimo pridobiti sredstva za izvajanje kakovostnih delavnic.

 

Koper, 9. 9. 2019

 

 

                                                                                              Mentorici projekta

                                                                                              Tanja Skok, univ. dipl. ekon.,

                                                                                              mag. Nataša Vrčon Tratar